Friday, September 14, 2018

வருகிறேன் இன்னுமொரு ஜென்மம் இருந்தால்


வருகிறேன் இன்னுமொரு ஜென்மம் இருந்தால்

நின்னுடன் அன்பு சண்டையிட

வருகிறேன் இன்னுமொரு ஜென்மம் இருந்தால்...

நின் பாச மழையில் நினைய

வருகிறேன் இன்னுமொரு ஜென்மம் இருந்தால்...

என் அன்புக்காக நீ ஏங்கிருந்தால்

வருகிறேன் இன்னுமொரு ஜென்மம் இருந்தால்...

புரியாத என்னை புரியவைக்க

வருகிறேன் இன்னுமொரு ஜென்மம் இருந்தால்...

வேகமாய் சென்ற வாழ்வை திரும்பி பார்க்க

வருகிறேன் இன்னுமொரு ஜென்மம் இருந்தால்...

உணராத தியாகத்தை உணர

வருகிறேன் இன்னுமொரு ஜென்மம் இருந்தால்...

இனி ஒரு ஜென்மம் வேண்டாம் என்றிட

- இராமகுரு ராதாகிருஷ்ணன் 

Saturday, June 3, 2017

Crypto Currency - BitCoin YocoinCoins,
Currencies,
PO,
Money Order,
Demand Draft,
Cheque,
Debit/Credit Cards,
Internet Banking,
NEFT/RTGS/IMPS,
Mobile Banking,
Wallet Payment,
UPI,


and now CryptoCurrencies
What are Cryptocurrencies? As the name, these are currencies which are in digital form and use cryptography methods for exchange and securing their transactions.


Coins and Currencies are minted/printed by the designated centers approved by the country's Central bank or Government. Cryptocurrencies are mined.

BitCoin (BTC)


BitCoin is the first DECENTRALIZED cryptocurrency came into existence in 2009. This was invented by an inventor or group of inventors under the name Satoshi NakamotoIn the traditional transactions, we always have three parties involved, the payer, the payee and someone who authenticate the transaction. Say, the fiat currencies are authenticated by the Central Bank, in India currencies are signed by Reserve Bank of India under the sign of Governor.Cryptocurrencies eliminate this third party involvement, but the transactions are verified by network nodes and kept track in the centralized public ledger called BLOCKCHAIN.Below graph shows the bitcoin growth over the years

Real time price of Bitcoin

It takes only a very short span of time for someone to replicate the new invention. Currently we have more than 740 in total. Now me might wonder or have questions on the security of such cryptocurrency.

As mentioned earlier, we have BLOCKCHAINs to take care of the transactions.


So, what is a Blockchain?Blockchain is nothing but a distributed database used for growing records, which is usually timestamped and have a link to previous blocks.By design, blockchains are inherently resistant to modification of the data. Once recorded, the data in any given block cannot be altered retroactively without the alteration of all subsequent blocks and the collusion of the network. 
Now, recently I met few entrepreneurs who does full time/parttime network or MLM-kind of work talking on crypto currencies named "YoCoin" . I was informed they have invested in YoCoin/YoGold and are making invest people around them. 

Incase if you want to register and have a look on various options and features available. Please use the below link to register and view

Click Here, its very quick

This is how the Backoffice of YoCoin looks
Sunday, May 21, 2017

Childhood Memories - TV Serials

கையளவு  கையளவு மனசு 
அதில் கடலளவு கடலளவு கனவு 
நித்தம் போராட்டம் ஆடுகின்ற மனசோடு ஒப்பிட 
அம்மம்மா பூமி ரொம்ப சிறுசு  (2)

தாய் அன்பு காட்டுவதும் மனசு 
பின்பு தள்ளி இரு என்பதுவும் மனசு 
பூவாக காட்டுவதும் மனசு
தன்னை வேராக மறைப்பதுவும் மனசு
சுமைதாங்கி ஆனதுவும் மனசு 
தனி சுமையாகி போனதுவும் மனசு 

மனசாட்சி பேசுகின்ற மனசோடு எப்போதும் தாய் மனசு வாழுவது பெருசு 
அம்மம்மா பூமி ரொம்ப சிறுசு

கையளவு  கையளவு மனசு 
அதில் கடலளவு கடலளவு கனவு 
நித்தம் போராட்டம் ஆடுகின்ற மனசோடு ஒப்பிட 
அம்மம்மா பூமி ரொம்ப சிறுசு  (2)


Tuesday, April 25, 2017

சேமிய ஐஸ்யும் பணமில்லா பொருளாதாரமும்


வெப்பத்தின் தாக்கம் பலருக்கு வெளியில் வரும் வரை தெரிவதில்லை, ஏனெனில் குளிர்சாதன அறைக்குள் இருந்து பழகிவிட்டோம். வருடங்கள் கடந்துசெல்ல செல்ல வெப்பம் அதிகரித்துகொண்டே போகிறது.

என்னது பள்ளிக்காலத்தில் நான் ஒட்டு வீட்டில் இருந்து இருக்கிறேன். இப்போதும் என் பாட்டி வீடு ஒட்டு வீடுதான், அவ்வப்போது அங்கு தங்கி வருகிறேன். என்னால் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்திருப்பதை நன்றாக உணர்கிறேன்.

வெப்பத்தில் இருந்து தங்களை காத்து கொள்ள, தங்களால் இயன்ற வசதிக்கு ஏற்ப வெளிநாட்டு குளிர்பானங்கள், இளநீர், சர்பத், கம்பங்கூள். இதில் இவை அனைத்தையும் நாம் தேடிசென்று பருக வேண்டும். ஐஸ் மட்டும் தான் அப்போதும் இப்போதும் நாம் வீடு தேடி வரும் 

அன்றைய கால சூழ்நிலையில் பலரும் விரும்பி பெற்றது சேமிய ஐஸ் தான். இந்த பதிவை எழுதும் முன்னும் ஒரு சேமிய ஐஸ் - ஐ ருசித்து விட்டுதான் தொடங்கி---ன் 

இந்த சமையத்தில் மற்றொரு மிக முக்கிய நிகழ்வையும் பகிர விரும்புகிறேன், அது இன்றைய கால விவாத பொருளாக உள்ளத்தால். 

பணமில்லா பொருளாதாரம்

ஆம், பணமில்லா பொருளாதாரம். இதற்கும் சேமிய ஐஸ்-கும் என்ன சம்பந்தம். மேற்குரியது போல என் இளைய வயதில் எங்கள் கிராமத்தில் இருந்தோம், கோடை கால பள்ளி விடுமுறையில் மதிய உணவுக்கு பிறகு "பாம் பாம்" என்றும், "ஐஸ் ஐஸ்" என்றும் வரும் ஒலிக்காக காத்திருப்போம்.

ஐஸ் வாங்க அனைவரிடமும் காசு இருக்காது, அப்போது ஐஸ் விற்கும் நபர் மிதிவண்டியின் கீழ்தளத்தில் ஒரு சாக்கு மூட்டை கட்டபட்டிற்கும். எதற்கு அது ?

நம்மிடம் உள்ள கண்ணாடி பாட்டில்களை எடைக்கு கொடுத்து, அதற்கு ஐஸ் வாங்கிகொள்ளலாம்.


இவரிடம் தான் பெரும்பாலும் பல ஆண்டுகளாக ஐஸ் வாங்கிவருகிறோம்.


நீங்களும் ஒரு சேமிய ஐஸ்-ஐ சுவைத்து மகிழுங்கள் !!!  

Wednesday, April 12, 2017

என் தங்கை

எங்கிறந்தோ வந்தால் - என் வாழ்வில்,
ஏணியாய் இன்று,
என் கனவை சுமக்கும்
தாயாய் இன்று,
கவலைகளை காற்றாய்
கருணையை ஊற்றாய்
அளவற்ற அன்பை ஆறுபோல்
குறைவற்ற குனவதியாய்
பிரியமுடன்
த்தீ.

- இராமகுரு

My Blog List